• English
 • Türkçe

Tema Seçici

siteground74
"FARKINDA MISIN ? TOPLUMDA SMA' LILAR DA YAŞIYOR !"

   FARKINDALIK ÜZERİNE MESAJIMIZI HEP BİRLİKTE GEREKLİ YERLERE ULAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOruz 

   

             https://www.youtube.com/results?search_query=g%C3%B6zler-sma

.

                      https://www.youtube.com/watch?v=Nkm5kJHly9

·

                   http://www.youtube.com/watch?v=5hX1NyeOqtA·

        http://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=nkjoioUM-qw·

 
SMA' DA YAŞAM
 
SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ YAŞAMI İÇİN EL ELEYİZ !
 
                        
.
      

Uygula      Bugün ISİS SMA çalışmasından gelen duyuru:

ISIS-SMNRx in,, SMA tanılı yaklaşık 110 bebeklerde 13 aylık bir plasebo kontrollü faz3 çalışmasının başlanacağı duyuruldu..Çalışma hayatta kalma ya da daimi havalandırma ( soluk alma ) amaçlı çalışmada ISIS-SMNRx bir 12 mg dozun etkinliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek olacaktır. Ek etki son noktaları da dahil edilmiştir.  

         http://ir.isispharm.com/phoenix.zhtml?c=222170&p=irol-newsArticle&ID=1954125&highlight=     ( 1-8-2014 )

.
.

Uygula    Spinal Müsküler Atrofi Tip 1 de Gen Transferi Klinik Denemesi

                     Columbus, Ohio'da ulusal Çocuk Hastanesinde yapılan scAAV9.CB.SMN geni transferi.

.

Bu denemede, çalışma güvenliği ve Spinal Müsküler Atrofi Tip 1 (SMA1) de hasta gen transferinin etkinliği değerlendirecek. SMA survival motor nöron (SMN) protein düşük düzeyi neden vücuttaki tüm kasları etkiler. Gen transferi denemesinde (iv) adeno-bağlantılı virüs serotipi 9 (AAV9) kullanılarak intravenöz yolla SMN geni teslim edecek. Tabur toksisite kullanarak maksimum tolere doz (MTD) kurmak için standart bir 3-6 doz artırımı düzeniyle gen transferi uğrayacaktır. İlk üç kohort katılımcı oluşacak ve ikinci doz kohort içinde bir 5-katılım artışıyla altı katılımcı oluşacaktır.

Bu çalışmanın temel amacıSMA tip 1 hastalarına damardan verilerek scAAV9.CB.SMN güvenliğinin değerlendirilmesidir. Gen transferi iv infüzyon ardından, katılımcılar dikkatle aktif iki yıldır çalışma süresinde aylık ziyaretler ardından 3 hafta boyunca haftalık poliklinik izlem ziyaretlerinde herhangi bir yan etkileri izlenecektir Emniyet bitiş noktasında hematoloji değişiklikler, serum kimya, idrar tahlili, rAAV9 ve SMN için immünolojik yanıt değerlendirilecej ve tarih ve semptomların gözlemlerini rapor edilecektir Solunum destek cihazları veya ölümü önceden tanımlanmış kullanımını incelemek için doğumdan itibaren zaman etkinliğinin ikincil bir sonuç ölçütü olarak kullanılacaktır.İstikşafi sonuç ölçütleri sinir iletimi ve kas değerlendirme çalışmaları içerir. Bu çalışmada aktif faz iki yıl sonrasında infüzyon, katılımcılar tıbbi ilerleme olarak önümüzdeki 15 yıl için yıllık standart bakım tıbbi sınavlardan alınarak devam edecek bir izleme programına aktarılması istenecektir.  http://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02122952?term=NCT02122952&rank=1

.                                                                                                                                                  ( 24-4-2014 )

.
.

Uygula Yıl ortasında SMA bebeklerde ISİS SMNRX Faz 3 çalışmayı başlaması için hazırlanılıyor.
.
SMA hastası çocuklarda Faz 2 çalışmasında sonuçları,

.SMA ISIS -SMNRx çoklu -doz ile tedavi edilen çocuklardaki çalışmada , zaman ve kas fonksiyonu skorları doza bağımlı artışlar gözlenmiştir.
Altı dakika yürüme testi ( 6DYT ) , veüst ekstremite modülü ( ULM ) testi: cesaret verici ilk sonuçlar da iki ek fonksiyonel testler gözlendi . 9 ay boyunca 3 mg, 6 mg, 9 mg dozla çocuklar gözlendi. Altı dakika yürüme testi ( 6DYT ) , veüst ekstremite modülü ( ULM ) testi: cesaret verici ilk sonuçlar da iki ek fonksiyonel testler gözlendi . Bugüne kadar ISIS - SMNRx ile tedavi edilmiş tüm çocuklarda ,ilaç 12 mg kadar yüksek dozlarda iyi tolere edilmiştir. 
Buna ek olarak , bu çalışmada çocuklardan beyin omurilik sıvısı ( CSF) numuneleri analizi ile ISIS - SMNRx ile tedavi edilen hastalarda , zaman içinde SMN protein düzeylerinde doza bağımlı bir artış göstermiştir. Bu sonuçlar cesaret vericidir ve ISIS - SMNRx bu çocuklara fayda getirmek için potansiyele sahip olabileceğini düşündürmektedir. SMA hastası çocuklarda Faz 3 çalışmasının bu yıl başlatılması düşünülüyor. 
http://www.fsma.org/UploadedFiles/Research/MainResearchFiles/04.29.14%20-%20ISIS-SMNRx%20AAN%20PR
.

Uygula   Marmara Üni. İF ile SMA farkındalığı için öncelikle bir kısa film çekimlerine başladık. Bu gönüllü çalışmayı yapacak ekibe teşekkürlerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz       ( 11-3-2014 )                                                                                   xJgYQWduS.jpg

Uygula  Trophos, spinal müsküler atrofi için olesoxime'nin deneme sonuçlarını açıkladı 

.

- Trophos bugün spinal müsküler atrofi (SMA) ye aday olesoxime'nin çok önemli bir klinik deneme sonuçları SMA hastalarda motor fonksiyon bakımı üzerinde olumlu etki gösterdiğğni duyurdu. Onaylanırsa, olesoxime'nin özellikle SMA hastaları için geliştirilen ilk tedavi olabilir.

Önemli çalışma, yedi Avrupa ülkesinde yapılmıştır. Bu 3 ila 25 yaş arasında değişen, 165 tip II ve yürüyemeyen tip III SMA hastalarda çift-kör, plasebo-kontrollü bir çalışmadır. Hastalar tedavi (10 mg / kg, olesoxime'nin 2:1 oranında bir sıvı oral süspansiyon ya da uygun miktarda plasebo günlük doz olarak ) edildi. İki yıl boyunca her üç ayda bir değerlendirilmiştir.
Bu önemli çalışmanın sonuçları, plasebo kolunda motor fonksiyon ilerleyici kaybı gösterdi, olesoxime ile tedavi edilen hastalarda fonksiyon kaybı iki yıl boyunca önlendi. Diğer ikincil son noktalar bu etkileri ile uyumlu idi. Ayrıntılı sonuçlar yayınlanmış ve Avrupa ve ABD'de yaklaşan konferanslarda sunulacak. Olesoxime'ye ve SMA için gelişimi keşif ağırlıklı AFM-Telethon, Fransız müsküler distrofi dernek tarafından desteklenmiştir.
http://www.trophos.com/news/pr20140310.htm                       (  10-3-2014 )


Uygula Maltepe Üniversitesi iletişim fakültesi sınıfında işbirliğimizle SMA konu edildi, grubumuz adına SMA'yı anlattık. Duyarlılıklarından dolayı ABD Başkanlığına teşekkür ve saygılarımızı sunuyoruz. Maltepe Üni. ile nasıl projeler yapacağımızı görüşeceğiz. (İçeriği facebook sayfamızdan görebilirsiniz )     ( 7-03-2014 )

 

                                        eQoPyr.jpg

 .

.

.

Uygula   

SMA KONUSU MARMARA ÜNİ. İF GAZETESİNDE !

   

Tanıtım çalışmalarımıza sevgili Mert ile başladık

 Marmara Gazete'nin ilgili sayısına elektronik ortamda http://e-yayincilik.marmara.edu.tr/v2/ adresinden ulaşabilirsiniz. Söz konusu haber gazetenin 11. sayfasında yer almaktadır.
.
.
.

Uygula
          SMA HASTALARI İÇİN BESLENME ÜZERİNE                                   http://www.smagrubu.net/sma/content/view/191/39/lang,turkish/

..

.

Uygula                         SMA FARKINDALIĞı 

          www.dailymotion.com/video/x19v16r_ve-ile-sma_creation

                https://www.youtube.com/watch?v=Nkm5kJHly9g

.
 Uygula
   AveXis Firması, Spinal Müsküler Atrofi Gen Terapisi Ürün için FDA Onayından sonra insana deneme faz-1 çalışmasında.   
      
 
Daha önceki aylarda duyurduğumuz gibi, Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen scAAV9.CB.SMN gen terapisi ürünü, SMA Tip 1 hastalarda Faz I klinik testlerini başlatmak için Eylül 2013'te bir IND onayı almıştı. Şimdi FDA onayıyla insana deneme faz-1 çalışması başlayacak. FDA klinik öncesi çalışmalarda, scAAV9.CB.SMN gen terapisi ürününün inceleme ve gelişimini hızlandırmak olduğunu ve çalışmada SMA semptomların ilerlemesini yavaşlattığı gösterilmiş. http://bionews-tx.com/news/2013/10/18/dallas-biotech-firm-avexis-spinal-muscular-atrophy-gene-therapy-product-gets-fda-fast-track-approval/  
 
 
 
 
 
 
 
http://www.fsma.org/UploadedFiles/Research/ResearchFiles/2014%20FSMA%20Drug%20Pipeline.pdf

Ayrıca şemada PTC nin insana deneme (faz-1) çalışmasının da başladığı görülüyor. Programda ağızdan verilen küçük molekül bileşikleri, sinir sistemi , kas ve diğer dokularda SMN protein seviyelerini arttırarak hastalığın altında yatan nedene hedef için tasarlanmıştır.  

   http://ir.ptcbio.com/ReleaseDetail.cfm?ReleaseID=820410

 

      

Uygula

            TÜM NÖROMÜSKÜLER HASTALARIN DİKKATİNE

                                      
              Kök Hücre Tedavisi iddiaları asılsız

                            http://www.noroloji.org.tr/News.aspx?newsId=883

.
.

Uygula

     İDDİA EDİLEN TEDAVİ HAKKINDA BİR HASTA GÖZÜYLE DÜŞÜNCEM VE DUYGULARIM     

                       http://www.smagrubu.net/sma/content/view/186/39/lang,turkish/

 

              .

Uygula                   Hayalİ duygular, ( ENGELLİLİK VE SMA YAŞAMINA DAİR )    

                    http://www.smagrubu.net/sma/content/view/185/39/lang,turkish 

.

Uygula ULUSAL ÇOCUK HASTANESINDEKİ, SPINAL MÜSKÜLER ATROFI IÇIN SISTEMIK AAV9- ILE SMN GEN NAKLI KLINIK FAZ 1 ÇALIŞMASI IÇIN  FDA ONAYI .

  http://www.sophiascure.org/wp-content/uploads/2013/09/FDA-APRROVAL3.pdf

 

Bir Araştırma Yeni İlaç dilekçesi ardından, FDA Faz sistemik AAV9- nakliyle  SMN geninin insana I klinik deneme başlamak için Nationwide Çocuk Hastanesi'nde doktor-bilim adamlarına onayını verdi.  

Klinik çalışmada 2014 yılından erken başlaması bekleniyor ve SMA hastalarında, yaşları 9 aylık olanlarla ile sınırlı olacaktır.

Ulusal Çocuk Baş Araştırmacı Dr Brian Kaspar, Doktora, Önceki araştırmalar kan beyin bariyerini geçen AAV9 viral vektörü gösterdi. Bu araştırma ve ek klinik öncesi çalışmalara dayanarak, SMN geni bu Faz I çalışmanın parçası olarak kana enjeksiyon olarak teslim edilecektir. Nörolog Jerry Mendell, MD, yönetmen, Nationwide Çocuk Gene Therapy Merkezi, çalışma yol açacaktır.        
 
Bu durumda Survival Motor Nöron (SMN) geninde. Her gen tedavisi çalışmalarında kullanılan AAV neredeyse tamamen "temizlenmiş" olan ve tek bir viral gen içermediğine dikkat etmek önemlidir.Bu nedenle, bu virüs laboratuar ortamı dışında çoğaltma yapamaz. Sadece dış kabuk ya da "kapsid" ve aynı zamanda viral kapsid içine SMN geni paketlemek için kullanılan genetik materyalin küçük bir miktar kalır. SMA, SMN geni çok düşük seviyelerde ifade edilir - bu yüzden, makul bir strateji sadece AAV gen tedavisi yoluyla SMN geni değiştirmek şeklinde olur. Bu Dr Kaspar ve arkadaşları tarafından tamamlanmıştır, tam olarak budur.      

( TABII, DAHA ÇALIŞMA YENI BAŞLAYACAK, IŞE YARAYIP YARAMAYACAĞINI FAZ SONUÇLARIYLA TAKIP EDECEĞIZ. ANCAK 3.ÜNCÜ FAZ SONUCUNDA DURUM ANLAŞILABILIYOR )

                         ( 21-09-2013 ) 

              

Uygula     Nadir hastalıklar araştırmalarının durmasına izin vermeyin !

 Doktorlarımızdan Mektuplar

 http://www.smagrubu.net/sma/index.phpoption=com_content&task=view&id=183&Itemid=39&mosmsg=G%F6nderiniz+i%E7in+te%FEekk%FCrler.+G%F6nderiniz+yay%FDnlanmadan+%F6nce+incelenecektir

Uygula Trophos ( olesoxime )  spinal müsküler atrofi çalışmasının ara incelemesi tamamlandı.

http://www.smagrubu.net/sma/index.phpoption=com_content&task=view&id=182&Itemid=39&mosmsg=G%F6nderiniz+i%E7in+te%FEekk%FCrler.+G%F6nderiniz+yay%FDnlanmadan+%F6nce+incelenecektir.

http://www.trophos.com/news/pr20130227.htm


.

.

Uygula                            III. İTF - SMA GRUBU TOPLANTIMIZ 
.
                                          
 - Bu defaki toplantımızı İTF de bize kucak açan hocalarımız Prof Dr Piraye Oflazer -Prof Dr Feza Deymeer, ayrıca; bakım konusunda Prof Dr Güler Cimete ve SMA Grubu olarak ta dün ( 7-12-2012 ) verimli bir çalıştay gerçekleştirdik..Yanımızda olan tüm hocalarımıza ve misafirlerimize grubumuz olarak saygılarımızı iletiyoruz. 

Toplantı içeriğini grup üyelerimize facebook sayfamızda paylaşacağız.

.
.
 Uygula                                Ağustos 2012 tarihinden geçerli ilerleyen deneme çizelgesi
.                                               http://www.smafoundation.org/development/pipeline/ 
.
     Isis Pharmaceuticals Spinal Müsküler Atrofi Hastalarında ISIS SMNRx Faz 1b/2a Çalışması Başlattı.
 .
    Devam eden 1. aşama İncelemesi ISIS SMNRx, SMA hastası çocuklar içinde iyi tolere edildiğini gösterdi. CARLSBAD, Kaliforniya, 1 Kasım 2012 / PRNewswire / - Isis Pharmaceuticals, Inc (NASDAQ: ISIS) spinal müsküler atrofili (SMA lı) çocuklarda ISIS SMNRx değerlendiren Faz 1b/2a çalışmanın başlatıldığını duyurdu.
.
    ISIS-SMNRx arasında Faz 1b/2a çalışma güvenilirliği, tolerabilitesi ve tıbben stabil 2-15 yaşları arasındaki SMA hastası çocuklarda ilacın farmakokinetik profilini değerlendirmek için tasarlanmış bir çoklu-doz, doz yükseltmeli çalışmadır. SMA hastası çocuklarda sürmekte olan Faz 1 çalışmada, tüm hastalarda dozaj tamamlamış ve ISIS-SMNRx de beyin omurilik sıvısı içine direkt uygulanan tek doz olarak iyi tolere edildi. Faz 1b/2a çalışmada, SMA lı çocuklar çalışma sırasında ISIS-SMNRx iki veya üç doz verilir. Bu çalışmadan elde edilen veriler SMA olan hastalara Faz 2/3 kayıta yönlendirilmiş program için doz tanımlanmasına yardımcı olmak için bilgi verecektir.
.
          Spinal müsküler atrofi (SMA) için potansiyel bir tedavi olarak Waltham, Mass of Repligen Corp tarafından geliştirilen deneysel ilaç RG3039, testi bir sonraki aşamaya (1b) geçti.
                http://quest.mda.org/news/sma-repligen-launches-phase-1b-trial-rg3039 
.
      RG3039 SMA da yetersiz SMN proteininin hücre düzeylerini artırmak için tasarlanmış bir küçük molekül tedavisidir.
.
     Repligen
Corp, RG3039 faz 1b klinik çalışmada spinal müsküler atrofi (SMA) için deneysel bir tedavi başladı. RG3039 güvenli ve daha erken bir faz 1a deneme içinde 32 sağlıklı gönüllü olarak iyi tolere edildiği görülmüştür; verileri de deneysel tedaviye ulaştığı tespit edildi ve yüzde 90 a kadar, hedef DCPs enzim inhibe edici aktivitesi üzerinde çalışmıştır. RG3039 önceden sağlıklı yetişkin deneklerin ilaç tek doz aldığı bir faz 1a deneme içinde test edildi. Şimdi, bir faz 1b deneme içinde, sağlıklı gönüllülere ilacın çoklu dozları verilecektir. Yeni aşama 1b çalışmada, 24 gönüllü RG3039 Multipl doz alacak ve sekiz inaktif bir madde (plasebo) alacaklar.
.
    MDA  1.400.000 dolar hibe ile yeni aşama 1b denemeyi desteklemek için yardımcı oluyor, aynı zamanda insanlarda test ve erken faz 1a yargılama RG3039 ilerlemesi için gerekli preklinik ( klinik öncesii ) adımların tamamlanması desteklenmektedir.
.
Uygula   Sinirbilim Klinik Denemeler Mükemmellik Ağı NINDS Yenilikçi; İlk Deneme olarak, Spinal Müsküler Atrofi için Biyomarker Çalışma Başlattı.
                     http://www.fsma.org/LatestNews/index.cfm?ID=7285&TYPE=1150

BİYOMARKER NEDİR ?  (ilacın verdiği cevabı biyolojik gösterge olarak tahlil edebilen biyobelirteç ). Bir yanıt ya da potansiyel aksi tesiri tahmin etmek için, araştırılan ajanların etkilerini gösterme yeteneğidir. 
.
Bu çalışma klinik denemeler sırasında SMA bebeklerin nasıl çalışılacağı hakkında bilgi bulmak amaçlıdır. Bu çalışmanın önemli olmasının nedeni budur. Bu çalışma deneklerin geleceğin kritik SMA terapötik ( iyileştirici ) klinik denemelerin nasıl yapılması gerektiğini öğretecek.
.
.
.
Uygula Prof Dr Piraye Offazer Hocamız (7-6-2012) saat: 12.00- 12.30 da; TRT Anadolu kanalı,  Sağlıklı Yaşam programında konuşacaktır.  Doğru bilgileri öğrenebilmemiz açısından izlememiz yararlı olabilir.
  http://www.trt.net.tr
.
.

Uygula                       II .  İTF- SMA GRUBU TOPLANTIMIZ   

     Nöroloji–Nöromüsküler Bölüm ve Nutrisyon Polikliniği uzmanlarıyla çalışmalar sonucu SMA hastalarının daha sağlam tutulabilmesi için beslenmeyle ilgili ülkemizde standartlara yönelik önemli bir gelişme gösterildi. SMA’ lılar olarak bundan sonra beslenme ile ilgili takip edilebileceğiz.   

.

  

 

 - İTF Nöromüsküler Hocalarrımızın ( Prof. Piraye Oflazer - Prof. Feza Deymeer ) önderliği - grubumuzun işbirliği ve SMA' lı üyelerimizin katılımıyla SMA' ya bakışı daha çağdaş bir hale getirme adımlarıyla ilerliyoruz. II. İTF - SMA Grubu Toplantımızı dün (30 Mart) gerçekleştirdik. Talebimize karşılık konumuza ilgi gösteren, destek olan, bu çalışmaların gerçekleşmesini sağlayan tüm uzmanlarımıza teşekkürü bir borç biliriz.
 .
Bu defa katılım ilk toplantımızdan daha fazlaydı. Zaten paylaşımlarıyla bu konuda gönlü bizlerle olan diğer şehirlerden birçok üyemiz var. Yapılacak diğer toplantılar-çalıştaylar konunun önemi iyice anlaşılınca daha da ilgi görecektir. Bu toplantımızda Beslenme uzmanlarımız Doç. Bülent Saka ve Bahar hanım, ayrıca, solunum ile ilgili konuda Prof.Esen Kıyan bilgiler verip soruları da cevaplandırdılar. Bizlerle çalıştay sonucunda Bülent bey, beslenme konumuz için Klinik Nöronutrisyon birimi (Bülent Saka ve Bahar Hanım) olarak haftanın 1 günü SMA hastalarına yönelik poliklinik yapılacağı bildirildiler. SMA hastaları yılda 3 defa gibi poliklinikte izlenebilecek. Esen hanım ise genel olarak yılda 1 defa göğüs bölümünde kontrolümüzü yaptırmamızı ve ısrarla doktorlarımızdan bilgi istememimizi önerdi.
.
Toplantı içeriğini, üyelerimiz arasında kapalı yayın yaptığımız facebook sayfamızdan ve 0535 715 37 81 ve 0216-413 08 17 nolu telefonumuzdan öğrenebilirsiniz.
.
Bundan sonraki toplantı konularımızı da ara görüşmelerimizde belirleyeceğiz. Bu toplumsal işbirliğimizde SMA’ lılar olarak grup çalışmamızda daha da el ele vererek konularımıza sahip çıkacağımıza inanıyoruz.
 Uygula SMA DA İLAÇ  FAZ ÇALIŞMALARININ 2012 OLARAK SON DURUMUNU GÖSTEREN FSMA YAYINI OLAN ÇİZELGEYİ BU LİNKTEN GÖREBİLİRSİNİZ.    
https://wpyadmin.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/17/E8/13/2012-fsma-drug-pipeline.jpg     (2012-03-09)

 Uygula    Isis Pharmaceuticals, Spinal Müsküler Atrofi hastalarıNda Faz 1 Klinik Çalışma başlatıyor.

ISIS-SMNRx Faz 1 çalışmada tıbbi açıdan stabil olan 2-14 yaşları arasındaki SMA hastası çocukların güvenliği, tolere edilebilirliği ve ilacın farmakokinetik profili değerlendirmek için tasarlanmış bir tek doz yükseltmeli çalışmasıdır. Bu çalışmada, ISIS-SMNRx doğrudan omurilik sıvısı içine tek bir enjeksiyon şeklinde intratekal olacaktır. Bir antisens ilaç, ISIS-SOD1Rx, İntratekal yönetim güvenli olduğu gösterilmiştir ve devam eden bir Amyotrofik lateral skleroz olan hastalarda Faz 1 çalışmada iyi tolere edilmiştir.
.

 Uygula   Daha önce de sizlere İTF inde yapacağımız toplantıyı bildirmiştiK. Dün nöromüsküler birimde Piraye OFLAZER hocamız - Feza DEYMEER hocamız ve grup üyelerimizle İTF’ de ilk toplantımızı yaptık. 

                                  
         

Mesajlarınızdan, görüşmelerimizden aklınızın ve gönlünüzün bizimle olduğunu ama zorluklardan dolayı katılamadığınızı ve haber beklediğinizi biliyoruz. Toplantımız gayet verimli ve gerekli olan bazı çalışmalara yönelik geçti. Aldığımız kararlarla SMA da oluşan ve hasta ve ailelerimizin sıkıntılarına yönelik gelişti. yakında yeni bir toplantıyla ve görüşmelerle önce beslenme--evde bakım - SKOLYOZ konumuzu geliştirmek için ARALIKLARLA toplanacağız.. alacağımız kararlarla konuyu çalışmak için görüşmelerimiz çalışmamız sürecek. 

Bize zaman ayırdıkları ve misafir ettikleri için önemli katkılarına çok teşekkür ediyoruz, saygılarımızı iletiyoruz. İyi ki varlar, iyi ki yanımızdalar. İşbirliğiyle verimli çalışmalar geliştireceğimize inanıyor ve seviniyoruz. .             ( 2011-12-17 )

.

 Uygula Embriyonik kök hücreleri insanlarda test eden ilk firma olan Geron bu alanı terk ettiğini açıkladı. 

                              Geron,  sma için klinik çalışmayı durdurdu.

.
   ABD’de yayımlanan Nature Dergisi’nde yer alan habere göre, insan embriyonik kök hücrelerinden elde edilen dokuların hastalık tedavisinde kullanımı konusunda ABD’de yapılan çalışmalar, 10 yıl süren duraklama evresinden sonra Eylül 2010’da Geron firması tarafından yeniden başlatılmıştı. Bu klinik araştırmalar sonucunda insan embriyonik kök hücrelerinden elde edilen dokular, insan vücudundaki spesifik organlardaki hasarların tedavisinde kullanılacaktı. Ancak, embriyonik kök hücreleri insanlarda test eden ilk firma olan Geron bu alanı terk ettiğini açıkladı.
Geron şirketi Faz1 araştırmasında omurilik zedelenmesiyle felç olan ve baştan planlanan sekiz hastanın dördüne “özelleşmiş kök hücre enjeksiyonları” uygulamıştı. Geron firması CEO’su John Scarlet, bu dört hastada ciddi bir yan etki gözlenmemekle birlikte, tedavinin çalıştığına ilişkin hiçbir ipucu elde edilmediğini, bu yüzden yeni hasta almayacaklarını bildirdi.
 .
Uygula                                 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE İLGİLİLERE MESAJIIMIZDIR !
SMA’LILAR OLARAK, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’ NDE SMA’ LILARIN ZORLU YAŞAMLARINDAKİ TIBBİ VE SOSYAL YAŞAM OLANAKLARININ ÜLKEMİZDE ULUSLARARASI STANDARTLARA ULAŞTIRILABİLMESİ İÇİN YETKİLİLERİN KARARLARINI BEKLİYORUZ.
.
GEÇEN YIL, “BAŞTA SAĞLIK VE BAKIM HAKKIMIZIN ENGELLERİ OLDUĞUNU. ÖNCELİKLE OLARAK SİSTEMDEKİ BU BOŞLUĞUN YAŞAMIMIZI TEHDİT ETTİĞİ İÇİN, DİĞER SOSYAL YAŞAM-EĞİTİM KONULARIMIZ DAHA DA İHMAL EDİLDİĞİNDEN BÜYÜK ORANDA SOSYAL YAŞAMA KATILAMADIĞIMIZI VE EĞİTİM ALAMADIĞIMIZI YA DA EĞİTİMİMİZİ SÜRDÜREMEDİĞİMİZİ İLGİLİLERİN DİKKATİNE SUNDUĞUMUZU” BELİRTMİŞTİK.
.
AMA GEÇEN BİR YIL İÇİNDE DEĞİŞEN BİR GELİŞME GÖREMEDİK. YA DA HİÇBİR YETKİLİ DAHA BİZE SMA YAŞAMI İÇİN BİR GELİŞME BİLDİRMEDİ. BU YIL Kİ 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNDE SMA’LILARIN SIKINTILARININ-TALEPLERİNİN DİKKATE ALINMASINI UMUYORUZ.  ( 2011-12-03 )
.

 Uygula                      Vanity Fair dergisinin iddiası.

 Uygula Bu yıl Portekiz’de 16. yapılan WMS kongresinin bir bölümünde, SMA konusu ana temalardan biri olarak belirtilmiş. Bu bölümde ABD'de Ohio State Üni. Prof. Arthur Burghes bir konuşması ile başlamış. Antisens oligonükleotidler SMN2 konu edinilmiş (bahsedilen Isis ve Repligen AON çalışmasıdır).Gen tedavisi SMN1 geninin sağlıklı bir kopyasını teslim etmek için bir virüs kullanmayı içeriyor. SMA için 3 farklı tedavi yaklaşımları hakkında konuşulduğunu öğreniyoruz. İlaç tedavisi ise PTC tedavi çalışması gösterilmiş. Burada SMN2 genini kopyalayan RNA’ nın önemli bir kısmı çıkartılıp tam üretilemeyen SMN proteini üretimi sağlanmaya çalışılıyor bilgisi verilmiş. 
.
.
.
 Uygula  BU YILKİ, TREAT-NMD KONFERANSI 8-11 KASIM DA İSVİÇRE DE YAPILACAK. İLERKİ YILLARDA BİZDE SMA GRUBU OLARAK BU TOPLANTILARA KATILABİLECEĞİZ.  BU YILKİ KONFERANS PROGRAMI AŞAĞIDAKİ LİNKTEDİR.

        http://www.treat-nmd-conference.org/userfiles/file/TREAT-NMD_2011_conference_program_FINAL.pdf

    -  “Antisens teknolojilerinin stratejileri ve başarıları” başlıklı 10 Ekim günkü toplantıda Kathie Bishop – Isis Pharmaceuticals, USA: SMA Tedavisinde Antisens Oligonükleotid Terapötik Gelişimini de anlatacak.     ( 2011-11-06 )

.

 Uygula   Yayınlarda, SMA ile ilgili bilimsel çalışmaların en son durumunun bu şekilde sürdüğü görülüyor. 

1)- Olesoxime.Trophos (Fransa). Şu anda Faz II / III klinik denemesindedir. Hasta kayıtları 2011’ in üçüncü çeyreğinde yapıldı. Bu bileşik mito-kondrial hedefli nöro-koruyucu özelliğe sahiptir. Etkenliğe ilişkin sonuçlar 2013 yılında beklenmektedir.  
.
2)- RG3039.Repligen (ABD). İnsanlar üzerinde denemeye başlamak için yakında FDA onayı aldı. Quinazolines ailesine ait bileşik, RNA işlenmesinde görev alan bir enzim inhibitörüdür, SMN’ yi arttıran üretim kapasitesine sahiptir.
.
3)- MotorGraft.California Kök Hücre (ABD). Şu anda klinik çalışmada insana denemeye başlayabilmek için onay bekliyor. MotorGraft, SMA I hastalarına embriyonik kök hücrelerden elde edilen motor nöronların nakline yönelik bir çalışmadır.
.
4)- ISIS-SMNRx.Isis İlaç (ABD). 2011 sonlarında veya 2012 başlarında insana deneme çalışması başlamayı planlıyor. SMN2 mrna eklemeyle SMN protein üretimini arttırmak için tasarlanmış bir antisens ilaçtır (ASO).
.
5)- Gen Tedavisi. Ohio State Üni. (ABD). 2012’ de insana deneme çalışmasının başlanması planlanıyor. Proje, SMN1 geninin hücre içine taşınması için özel bir virüs tipi (AAV9) kullanımını gerektirir.
    Gen tedavisine yönelik diğer benzer projeler ise, Genzyme ve University of Sheffield / AFM tarafından geliştirilen insana denemeler 2012-2013 başı için planlanmıştır.
6)- Indoprofen. NINDS (ABD). Insan çalışmaların 2012’de başlaması planlanıyor: SMA Projesi olarak bilinen
.                               ----------------------------------------------------------    
7)- PTK- Paratek İlaç (ABD). İnsan çalışmaları 2013 yılında başlayabilir. Tetrasiklin ailesine ait bileşiktir, SMN2 geni kusurunu gidermeyle SMN protein düzeylerini arttırmak amaçlanmıştır.
.
8)- PTC. (PTC Therapeutics.) 2013 yılına kadar klinik çalışmalara girmesi sağlanabilir. Bu bileşik, SMN protein düzeyini düzenleyicidir. Bu ilaç şu anda optimizasyon sürecindedir . Benzer projeler Novartis (benzer bir zamanlama ile) ve Indiana Üniversitesin de geliştirilme aşamasındadır.
.
9)- Benzimidazollere. NINDS (ABD). Bu çalışma gelişimin erken safhalarında devam etmektedir.
  
   FDA ve NIH (Amerikan Sağlık Enstitüsü)' nün ortak açıklamasında, Antisens oligonükleotid çalışmalarında SMA için; bir çoğu MDA'nın desteğini almış olan çok sayıda laboratuar araştırması yapılmaktadır, bu araştırmalarda antisens kullanarak SMN proteinindeki RNA'nın oluşması "bağlanması" şeklinin değiştirilme imkanı aranmaktadır. AON kullanarak SMN2 geninden oluşan SMN RNA'nın belirli bölümlerinin kamufle edilmesinin, bu RNA'dan gelen işlevsel SMN proteininin sentezini arttırma potansiyeli vardır. SMA hastalarında, motor nöronlarındaki işlevsel SMN proteini yeterli düzeylerde bulunmamaktadır, çünkü SMN1 olarak adlandırılan bir gen mutasyona uğramıştır. SMA hastalarında bulunan ve SMN2 olarak adlandırılan genler, az miktarda işlevsel SMN proteini üretmektedir, ancak AON teknolojisi kullanmak suretiyle daha fazla üretmeye yönlendirilecekleri düşünülmektedir, deniyor.
.
.
 Uygula  TRT Radyo–1‘ de “Hepimiz biraz farklıyız” (5 dk lık) programında yapımcı Banu Demir’ in grubumuz adına yaptığı röportaj yayınlanacak. Önümüzdeki hafta, yani 5 gün bize ait olacak. 17-18-19-20-21 Ekim’ yayınlanacak programın yayın saatleri: akşam, 22:40:00 - sabah,10:55:00  de   (2011-10-13) 
.
.
                                                                 Active Image
 Uygula Sevgili Özlem, SMA tip-1 teşhisli bir çocuğumuz; tip1 ler de genelde geliştiği gibi enfeksiyon nedeniyle 10 ay önce hastaneye alınmıştı, 4 ay önce de treakostomi açılmıştı. ( Bu işlemden sonra normalde ev ventilatörüyle eve getiriliyor hastalarımız ). Hastanede 14 ay yoğum bakım yaşamından sonra, Özlem de artık evine geldi. Annesi-babası ve kardeşi nin yanında mutludur tabii ama aile birkaç günlük eğitimle nasıl müdahale yapacak ? Biliyoruz ki, bu süreçten geçmiş-aynı durumu yaşıyor olan ailelerimiz bilgi paylaşımında bulunacaklar (grup çalışmamızın önemli dayanışma göstergesi-güvencemiz bu zaten) ama asıl, sosyal devlet uygulamasını-profesyonel hizmeti de SMA Ailesi olarak görmek istiyoruz.
  - Üyesi olduğumuz uluslararası organizasyonları oluşturan ülkelerde bu bakım; EVDE BAKIM EKİBİYLE, DEVLET DESTEĞİYLE SAĞLANIYOR. BU EKSİKLİKLERİMİZ NEDENİYLE, SMA DA BAKIM-EVDE BAKIM VE TEDAVİ STANDARTLARINI ÜLKEMİZ DE OLUŞTURMALI.     ( 2011-05-06 )
.

 Uygula                                                  DENEME FAZLARINDAN HABERLER

           http://www.worcesternews.c​o.uk/news/9130803.Drugs_tr​ial_hope_for_brave_Ruby/

http://www.trophos.com/

.
Ruby Crowther (5 yaşında), SMA Tip 2
Birmingham’s Heartlands Hastanesinde, 1 yıl süre ile Olesoxime (Fransız yapımı) isimli yeni ilaç denemesine katılacak.
Zatürreye yakalandığında, bu ilacın denemesine başlanmış. Normalde bir yetişkin SMA lı 6 haftada bu rahatsızlıktan kurtulurken, ilacın etkisiyle Ruby Crowther bir haftada zatüreden kurtulmuş. Bu da ilacın iyi çalıştığının bir göstergesi. Gerek çocuğun ailesi gerekse fizik tedavi uzmanı, çocuğun hareketlerinde çok olmasa da fark edilir bir gelişme olduğunu belirtmiş. Fakat bu ilacın çalışma hızı yavaş olduğu için, ilerleyen zamanlarda daha etkili olacağı firma tarafından bildirilmiş. (2011-07-09)

.
Carni-VAL Klinik Deneme Sonuçları Yayınlandı:
Yirmi dokuz hastada 12 aylık açık etiketli çalışma tamamlandı. genellikle iyi tolere edilen VPA ve karnitin çalışması sırasında sadece 1 hastada ciddi bir yan etki gelişti. Tüm deneklerin % 85' inde bu hafif ve grup 1 çalışmada görülenlere benzer en az bir yan etki oluştu. En sık görülen yan etkiler pnömoni, gastrointestinal semptomlar, ateş ve kırıklık dışındaki tüm gastrointestinal belirtiler ilaç çalışmasında olası neden olarak kabul edildi. Aşırı kilo alma ve karın ağrısı en sık görülen ilaca bağlı yan etkiler, altı ya da 12 ay birincil sonuçta herhangi anlamlı bir değişiklik saptanmadı. Ikincil ölçümlerde bazı değişiklikler vardı. Bazı akciğer fonksiyon ölçümlerinde normal büyüme beklendiği gibi bir yıl sonra iyileşme gösterdi. CMAP amplitüdünün mümkün mütevazı bir biyolojik etkisi, altı ay ve 12 ay doğrudan motor nöronu düşündüren gelişme gösterdi ancak bu değişiklik katılımcı fonksiyonlarındaki iyileşme klinik olarak anlamlı değildi . Grup 1 verileri ile birleştiğinde bu analiz sonuçları, bu çalışmalarda kullanılan dozlarda VPA SMA hastası çocuklarda güç veya fonksiyon iyileştirmede etkili olmadığını göstermektedir. (2011-07-7)
.
Dünya’daki, SMA tedavi beklentisinde deneme fazları çalışmalarının hangi aşamada olduğunu (Nisan-2011 olarak) gösteren şema aşağıdaki linkte yayınlanmış. Bu bilgiye göre, SMA ye yönelik en gelişmiş çalışma Olesoxime (Trophos) in SMA hastalarına denemesi 2. fazda çalışılıyor. Kök hücre çalışması ise daha klinik öncesinde, yani bu evre geçilebilirse kök hücre çalışması SMA-1 hastasına denenmeye başlanabilir. Klinik öncesi olan diğer çalışmalar RG3039 Repligen ve ISIS- SMNRx (antisens yapıştırma yöntemi) ile 2011 yılında klinik geliştirme başlatmayı planlıyorlar. SMN gen tedavisi çalışması ise klinik öncesi başında görünüyor.

Şemaya buradan ulaşabilirsiniz.

Zaten, grup çalışmamızda şimdiye kadar bu gelişmeleri aktarmıştık ama ailelere kulaktan kulağa yanlış ve sahte bilgilere karşı bu yayın son durumu hatırlatma niteliğindedir.

.

Repligen' in, SMA tedavisi için geliştirdiği, eski adı Quinazoline495 olan, RG3039 çalışması için klinik araştırma faz 1 çalışmasına FDA dan onay aldığı duyuruldu. Amaç; RNA işlemli yapıştırma tekniğiyle gen transkripsiyonunda ( kopyasında ) SMN2 geni için küçük moleküllü aktivatörler belirleyerek tam uzunlukta ve daha fazla miktarlarda SMN proteini üretmek.

Bu klinik denemenin yakında başlayabileceğini sitemizde duyurmuştuk. Bu açıklamanın da yakında Türkçe çevirisini sitemizden okuyabilirsiniz. Ayrıca, 2011 yılı içinde ISİS SMNRx klinik çalışmanın da başlayabileceği duyurulmuştu.

( 2011-05-20 )

http://www.repligen.com/sites/default/files/news/rg3039-ind-051911f.pdf

http://www.fsma.org/LatestNews/index.cfm?ID=6074&TYPE=1150 (2011-7-07)

.

Merhaba,

Bundan önceki e-mailimde kampanyacıların ailelerimizi yanlış yönlendirmeleri nedeniyle kısa bir mesajla bu konuda yazmıştım ama yoğunluklarından olsa gerek nöromüsküler uzmanlardan tam bir açıklama da gelmeyince, hala yanlış aktarımlar karşısında önceden bildiğim kadarıyla ve şimdiki açıklamalardan da okuduğum ve anlayabildiğim kadarıyla SMA ailemize tekrar bu konuda yazmak istedim.

.

Exon çalışmaları - antisens oligonükleotid çalışmaları, bilgisiz kampanyacılar tarafından sanki bu çalışmalar tek tip ve sadece exon skipping çalışmasıymış gibi ve bu çalışmayı da sadece Prosensa ve GSK firmaları yapıyormuş gibi göstererek ve hiç bilmedikleri konularda aileleri yönlendirdiler. Bence, KHD de bu tarz yanlış bir anlatım gösterdi. Oysa bu firmalar şimdi DMD için exon skipping çalışıyorlar; bu hastalık tipine bu yöntem gerektiği için. Bu firmalar ileride SMA ya yönelik insana AON çalışması yapacaksa da bu exon atlama değil, SMN mutasyonuna gereken, az protein üreten SMN2 kopya geni için RNA bağlana şeklini değiştirme yöntemi (splicing) olacak sanıyorum.

.

ANTİSENS OLİGONÜKLEOTİDLER İLE SMA ÇALIŞMASI:

SMA hastalarında delesyon mutasyonuna uğramış SMN1 geni gerekli proteini üretemezken, SMN geninin 2 kopyasından biri olan ve sağlıklı kişiler dahil tüm kişilerde işlevsel olmayışı nedeniyle - pre-mRNA eklenmesi sırasında yanlış kodon dizilimi ( minsense mutasyon) nedeniyle de, vücuda yeterli smn proteini oluşamıyor.Yani, oligonükleotid bazlı antisenslerle birçok benzer teknikle, ekzon mutasyonunun durumuna özel farklı yöntemlerle sonuca ulaşılmaya çalışılıyor. Prosensa firmasıyla DMD ye yönelik ekzon atlama için Leiden üniversitesinden ortak çalışma yapan Annemieke Aartsma-Rus, bu tarz ekson skipping SMA için geçerli değildir diyor.For SMA Adrian Krainer (Cold Spring Harbor Laboratories, NY, USA) is preparing for clinical trials together with Genzyme and ISIS pharmaceuticals diye sma için çalışma merkezini gösteriyor. Bu nedenle SMA oligonükleoid çalışması ekzon skipping olarak değil, mRNA splicing ( uçbirleştirme-yapıştırma ) yöntemi olarak yapılan çalışma sanıyorum. Amaç; SMN2 geni splicing’ini değiştirmek ve 7. ekzonu da içeren doğru kodon dizilimiyle, doğru uzunlukta protein sentezini sağlamak., diye anlaşılıyor.

http://www.ricercasma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=142%3Aantisenso&catid=1%3Aultime&Itemid=63&lang=en

http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-12/mda-ma121610.php

http://www.smagrubu.net/sma/content/view/137/39/lang,turkish/http://quest.mda.org/news/future-antisense-fda-nih-talk-it-out

Farklı AON tekniklerine örnekler;

- EXON SKİPPİNG ( EKZON ATLAMA ) RNA'nın belirli bölümlerinin "atlanmasına" (göz ardı edilmesine) yönlendirilmektedir. DMD için deneniyor.

http://www.medscape.com/viewarticle/739844

- Antisens oligonükleotid kullanarak SMN proteinindeki RNA'nın oluşması "bağlanması" şeklinin değiştirilme imkanı aranmaktadır.SMA için 2011 yılı için de klinik denemeye hazırlanıyor.

http://www.ricercasma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=135%3Aisis&catid=1%3Aultime&Itemid=63&lang=en

- RNA ile hücredeki çeşitli proteinler, özellikle MBNL1, arasındaki etkileşimin bloke edilebilmesi için çaba gösterilmektedir. MD için deneniyor.

Fulya

.
 Uygula                                                          SMA GRUBU BİLDİRİMİZ !
                                           http://www.smagrubu.net/sma/content/view/163/67/lang,turkish/
                                               Duyurular sayfamızdan da okuyabilirsiniz.    ( 2011-05-01 )
              

 Uygula  İkİ farklI ekZon-atlama bİleşİklerİ (DMD YE YÖNELİK) Klİnİk çalışmalarda ümİt verİcİ sonuçlar gösteriyor:
  Duchenne MD için tasarlanmış bileşik PRO051/GSK2402968, ekzon atlama faz 1 çalışması komple sonuçları
mevcuttur.

- PRO051/GSK2402968 bir faz 1 denemesi; Columbus, Ohio'da açıldı. Bu bileşiğin Daha sonraki aşamalı çalışmaları Amerika Birleşik Devletleri dışında sürüyor.
- Ekson-atlama bileşik AVI4658 bir faz 1 denemesi;  Columbus, Ohio'da sürüyor.
- İngiltere AVI4658 bir son aşaması 1-2 denemesinde olumlu sonuç alındı​​.

 MDA DMD için ekzon atlama preklinik ( klinik öncesi ) gelişimini desteklemeye devam ediyor.

Dmd Exon Skipping ( 2011-03-30 )
 .
.
.
 Uygula SMA hastaları için olesoxime  (trophos)  İkinci faz Klinik Araştırmasına geçileceği ilan edildi.
  
   - Önceki Faz I klinik çalışması, çocuklarda ve genç erişkinlerde olesoxime nin iyi tolere edildiğini gösterdi.
     Faz II klinik etkinliğini değerlendirmek için objektif olarak İngiltere ve birçok Avrupa ülkesinde tip II ve III lü 150 SMA hastasında olesoxime güvenliği de dahil olmak üzere, çalışma yakında başlanacak.
                     http://www.jtsma.org.uk/c2/uploads/invitation%20letter%20.pdf
.

 Uygula          Gen tedavisi SMA tedavisinde umut vermektedir.  

        Gen tedavisi spinal müsküler atrofi olan kişilerde SMN protein düzeylerinin artırılması için umut verici bir tedavi yaklaşımıdır. Gen terapisi sayesinde, SMN1 geni çalışılan bir sürümü hücrelere tanıtıldı. Çalışmada SMN proteini üreterek hastalığın belirtilerini azaltma umut ediliyor. ABD'li bilimciler spinal müsküler atrofi için bir tedavi olarak gen tedavisinde son gelişmeleri gözden geçirdiler. Bu eksik SMN1 geni içeren bir virüsün farelerde gene girişi çok laboratuvarda başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Farelerdeki testte öğrenilen dersler, büyük hayvanlardaki testlerin insana deneme araştırmasının önünü açacağı umuluyor.  
  
Massachuset’deki bilimciler, Dr Passini ve Cheng, gen tedavisinde son gelişmeleri gözden geçirdiler. Sadece tek bir genin neden olduğu spinal müsküler atrofi , SMN1 gen tedavisi için ideal bir adaydır. Bu nedenle, bilim adamları olarak bu genin çalışan bir sürümünü ekleyerek kas fonksiyonunu restore etmenin mümkün olacağını umuyoruz. Ancak, sinirlere gen teslimi nispeten ulaşılmaz bir sorundur, diyorlar.

 .

 Uygula Toplantımızda almış olduğumuz öncelikli kararlardan bir tanesi de hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim halinde olunmasına yönelik bir çalışmaydı. Bu konuya duyarlı olan ve yeni iletişime geçecek SMA ailemiz  bireylerine şimdiden teşekkürlerimizi iletiriz. Bizlere yaşadığınız sıkıntıları ve çözüm önerilerinizi paylaşmanızı rica ediyoruz.  ( 2011-02-22 )

.

 Uygula SMA' da beslenme konuları ile ilgili yayınların Türkçe çevirilerini  “BESLENME” başlıklı sayfamızdan  okuyabilirsiniz.   ( 2011-02-18 )

.

.

.

 Uygula  FDA, SMA’ da MotorGraft ( SMA tip-1 İçİn kök hücre denemesi ) klİnİk araştırmasını durdurdu.
    - FDA - IND,  SMA tip-1 e yönelik kök hücre denemesi olan klinik aday MotorGraft  faz-1 çalışması  için ayrıntılı bir incelemeyi tamamlayıp, görüşünü,önerilerini ve tavsiyelerini açıkladı. Özellikle daha fazla güvenlik için ek bir hayvan çalışmasına devam edilip, nöronal koruyucu ve fonksiyonel faydalar arasındaki bağlantı hakkında daha fazla bilgi sağlamak için hayvan çalışmasının tamamlanmasını istedi. MotorGraft klinik araştırmaya başlamak için 2010 Kasım ayında başvurmuştu.    ( 2011-02-12 )
 .
 Uygula Açık Radyo da derneğimizi tanıtmak adına, 26 Ocak 2011 Çarşamba programı radyonun facebook linkinden dinlenilebilir.      ( 2011-02-03
                                              http://sosyalgirisimci-lik.blogspot.com/ 
.
.
.
.
 Uygula   2-1-2011 tarihinde yazılı ve görsel medyada haber edilen ve ailelerimizi heyecanlandıran “kas erimesine çözüm bulundu” ve  “Türk Malı Mucize Kas”  gibi habere karşın, bu çalışma ekibinde yer alan Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Biyoloji Bölümünden Doç. Dr Çetin Kocaefe’ nin hastalarımızı bilgilendirmek adına derneğimize gönderdiği açıklama e-mailini "DUYURULAR" sayfamızdan okuyabilirsiniz.    ( 2011-01-25 )
 --  Başka yayınlar da yoksa, bu yayınlarla konu anlaşılabilir.
Yazı 1  -  Yazı 2  -  Yazı 3 
 Habere açıklık getirebilecek başka bilimsel yayın bulduğumuzda ya da bize ulaştırıldığında onları da yayınlayabiliriz.
 .
.
.
 Uygula Tayvan Kaohsiung Üniversitesin de (Mart 2007-Haziran 2009  tarihleri arasında) yapılan, SMA hastalarında Hydroxyurea deneme çalışması sonucu açıklaması.
.
      Bu çalışma, HU nın SMA da emniyet ve etkinliğini görmek için  tip-2 li 28 ve  tip-3 lü 29 olmak üzere toplam 55 hastada 18 ay plasebo kontrollü olarak yapıldı. plasebo grubu ile karşılaştırıldığında, HU grubunda benzer şekilde, ikincil uç noktalarında ortalama iyileşme açısından fark bulunamadı. Her iki grupta  motor gücü ve fonksiyonlarında pek az değişiklik ile FVC de düşüş yönünde bir eğilim vardı.
      Sonuç: Mevcut rejimi ve program altında, HU ve tip 2 ve 3 SMA hastalarda hiçbir gelişme getirmedi ve başlıca yan etkileri nötropeni ( akyuvar sayınında azalma ) oldu. http://www.neurology.org/content/75/24/2190.abstract 
Hüdroksiürea bir kemoterapi ilacıdır. Hayvan deneylerinde bu maddenin SMA da eksik olan SMN proteinini yükseltiğini gösteriyordu.
                                                                                                     ( 2010-12-25 )
.
.

 Uygula  Repligen, SMA araştırması için MDA den 1.4 milyon dolar araştırma desteği aldı.

                                              http://www.repligen.com/products/pipeline/rgsma

 RG3039, SMA hastalarında yetersiz düzeyde bir proteini (SMN2 yi) arttırmaya yönelik üretim hedefleri olan bir RNA  enzim inhibitörüdür. 
( Araştırmalar gösteriyor ki SMN2 kopya sayısı fazlaysa hastalığık seyri daha iyi oluyor ve bu çalışma da hedef SMN2 yi çoğaltarak SMA da eksik olan SMN proteinini artırmaya yönelik )
Bu hibenin amacı SMA preklinik modeller, insan klinik ve sağlıklı gönüllü ve hastalarda erken klinik değerlendirme için GMP üretim devam değerlendirmesi de dahil olmak üzere, insan klinik testleri için RG3039 gelişimine destek olmaktır.
                                                                                                    ( 2010-12-16 )
.
 Uygula  Daha önce Friedreich Ataxia tedavisi için onay alan İDEBENONE 3.  fazlar da denenerek olumlu sonuç çıktığında tedavi için FDA onayı alınarak faz 4 de geçilir.   ( 2010-12-06 )
.
.

 Uygula                                                     Dünya Engelliler Günü'n de,

SMA hastaları için dikkat çekilmesi gereken konularımızın başında ülkemizde bu hasta ve engellilerin yaşamını olumsuz etkileyen sağlık sistemindeki eksiklikler bulunmaktadır. SMA ( ve nöromüsküler ) hastalarına teşhisten sonra diğer ilgili tıbbi birimlerle koordine olarak takip ve destek tedavilerini uygulamak gerekiyorken, bu sistem daha yerleşmediği için başta sağlık ve bakım hakkımızın engelleri olduğunu yine duyurmak istiyoruz. Öncelikli olarak sistemdeki bu boşluk yaşamımızı tehdit ettiği için, diğer sosyal yaşam- eğitim konularımız daha da ihmal edildiğinden büyük oranda sosyal yaşama katılamadığımızı ve eğitim alamadığımızı ya da eğitimimizi sürdüremediğimizi İLGİLİLERİN DİKKATİNE SUNUYORUZ !   Saygılarımızla.       ( 2010-12-03 )

.

.

 Uygula   Üyemizin bu güzel uğraşını, bu günü yaşamak adına güzel bir mesaj olarak paylaşıyoruz. Arkadaşımız Ömer bey, süper lig de "tekerlekli sandalye basketbol takımında" oyuncu. Bu hafta Kıbrıs'a maça gidiyorlar. Tebrikler ve başarılar Ömer Durmaz. Sosyal yaşamımız için genel olarak olanaklar sağlandığında böylece toplumdaki yerimizde olabiliriz.         ( 2010-11-30 )

                                                

.

.

.

 Uygula Prof. Dr Haluk Topaloğlu' nun, son zamanlarda kampanyalar tarafından hastalara verilmiş sözlerden bahsedilmesi yönünde yazılanlara karşılık verdiği cevabı "Doktorlarımızdan mektuplar" sayfamızda.  ( 2010-11-12 )

..

.

 

 Uygula   Aşağıdaki linkte; FSMA' dan alıntı olan şemada, 2010 yılı SMA çalışmalarındaki son durum gösterilmiş.              .

 

                     Klinik öncesi; ilaç keşfi: 

- Androphy/SMN Regulators - SMA Project NINDS/Bnzimidazole
- klinik öncesi iyimser olunan: Paratek/Tetracyclines * - PTC/SMN2 regulators 
 
 Klinik öncesi dönem, güvenlik: 
- Klinik aday; OSU/Gen Terapisi * - SMA Project NINDS/Indoprofen Analogs 
-IND onayı öncesi: CA Kök hücre /Motor Neurons* - Repligen/Quinazolines*  ISIS/Antisense* 

 Klinik dönemde olan çalışma:
 

- Klinik deneme; ( insana deneme; faz I, II, III' den oluşur )  Trophos/Olesxime ( II. faz da )

  ( III. fazdan sonra;  FDA onayı alımı, faz IV e geçen ilaçlar için pazarlama dönemi izlemesi yapılıyor )
--------

  Klinik çalışması devam eden diğer ilaçlar. 

-Valproic Acid* - Riluzole - Phenylbutyrate* - Hydroxyurea  - Salbutamol

.

                                          ( İlaçlar piyasaya nasıl çıkar

             http://www.e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/tebakademi/farmakovijilansin/7.pdf

 .

 Uygula      LGMD Gen Terapisi Deneyinde Umutlandırıcı Sonuçlar 

       Tip 2D uzuv-eklem müsküler distrofi rahatsızlığı olan altı kişiden beşi, yeni genlerden protein üretti.  Bu sonuç ile ilgili açıklamanın Türkçe  çevirisi BİLİMSEL GELİŞMELER sayfamızda.  ( 2010-11-08 )

.

.

 Uygula   Trophos, AFM nin desteğiyle Spinal Müsküler Atrofi'de eksensel etkili olesoksime araştırması başlatıyor.  

Açıklama ile ilgili Türkçe çevirimiz BİLİMSEL GELİŞMELER sayfamızda.  ( 2010-10-29 )

.

.

 Uygula    Antisens ( olügonükleotid ) - ekzon atlama ile ilgili, 

Beklenen tarihte FDA - NIH görüşlerinin açıklandığı bildiriyi Türkçe çevirisiyle BİLİMSEL GELİŞMELER sayfamızdan okuyabilirsiniz.   ( 2010-10-12 )

.

.

 Uygula KANAL 24- AKTİVİST PROGRAMINDA SMA KONUSUNDAKİ RÖPORTAJ VİDEOLARIMIZ BAŞLIĞINDAN İZLENEBİLİR.

 Uygula        KÖK HÜCRE NAKLİ KONUSUNDAKİ SAĞLIK BAKANI RECEP AKDAĞ' IN AÇIKLAMASI

      http://bloombergtr.com/bakan-akdagdan-kok-hucre-nakli-ile-ilgili-aciklama-40997.html

  

 Uygula  Bugün ( 6 Ekim saat 20.00 de ) Kanal 24 te AKTİVİST programında  Fulya Öğretir ile yapılan röportaj İLE SMA KONU EDİLECEK( 2010-10-6 )      

.

.

 Uygula     SAĞLIK BAKANLIĞINDAN KÖK HÜCRE KONUSUNDAKİ SON AÇIKLAMA.          

     http://video.cnnturk.com/2010/haber/9/16/bakanliktan-kas-hastaliklari-seferberligi

.

.

 Uygula  Bazı grupların kök hücre konusunda hastaları yanlış yönlendirmelerine karşı TÜBA' nin, kamuoyunu bilgilendirici açklaması; sonuç olarak,  Hastaların ve ailelerin ısrarları ile doğal beklentileri, hiçbir zaman kök hücre araştırmaları ve insanlara uygulamalarındaki bilimsel ve etik hataların yapılmasını haklı gösteremez. “Helsinki Deklerasyonu” ve “Nuremberg Kodu” ile güvence altına aldığımız hasta hakları ve etik kuralları her araştırma ve klinik uygulamada vazgeçilmez önceliklerimizdir. diye yazılmış duyururusunu linklerinden yayınlıyoruz. 

                        http://www.tuba.gov.tr/duyuru.php?id=152

.

.

 Uygula  Hollanda, Leiden Üniversitesi' nde (DMD için ) faz çalışmaları süren ve Amerika - Ohio' da, Columbus Çocuk Hastanesi' nde insana denenmeye yeni başlanacak olan mRNA (exon skipping) düzeltmeye yönelik çalışmalar.       ( 2010-06-24 )

    - Prosensa, Duchenne Muskuler Distrofi kavramı için ilk klinik kanıt elde etti. Şimdi de (ön) Myotonik Distrofi (DM1) dahil olmak üzere diğer (nöromüsküler) endikasyonlar,  Huntington Hastalığı (HD) ve Spinal Muskuler Atrofi (SMA) de antisens ürünlerin geliştirilmesi için  klinik öncesi programlar başlatmıştır.

     ( Bu çalışmada ilke olarak; SMN2 gen kopyasındaki, ekzon-7' nin kapsamasını arttırarak SMN protein üretimini artırmak mümkündür, deniyor. SMN2 için,  RNA sentezi sonrası sinyal gönderilmesi ile düzeltme elde edilebilmesi tasarlanıyor ). Ama tabii ki, asıl sonuç insana faz çalışmaları bittiğinde anlaşılmış olacak.

   - Ayrıca, ekzon-atlama ilacının GSK2402968, DMD' li yürüyemeyen bireyler konusundaki çalışması, Amerika' da - yurt çapında Ohio Çocuk Hastanesinde açıldı. 

    http://www.prosensa.eu/technology-and-products/Pipeline/index.php
    http://quest.mda.org/news/first-us-exon-skipping-trial-opens

.

.

 Uygula Aşağıda başlıkları bulunan, SMA' da yeni bilimsel açıklamalar ile ilgili bilgiler BİLİMSEL GELİŞMELER sayfamızdadır.     ( 2010-06-22 )

 • - Spinal Müsküler Atrofi için Genetik Tedavi.   Ciddi irsi nöromüsküler bir hastalık, farelerde damar içine gen teslimiyle düzeltildi.
 • - Tahrip edici bir hastalık olan Spinal Müsküler Atrofi hastalığına maruz çocuklar, Sheffield Üniversitesi'ndeki araştırmacıların geliştirdikleri tedaviden yararlanacak gibi görünüyor.
 • - CNS hedefli gen terapisi, spinal müsküler atrofi için yapılan bir fare modelinde hayatta kalmayı ve motor fonksiyonunu geliştiriyor.
 • FDA/NIH Toplantı İlanı :   Nöromüsküler Hastalıkların Antisens Oligonükleotid (AON) Tedavisi ile ilgili toplantı duyurusu.
 • .
 • .
 • Uygula    Spinal Müsküler Atrofi ve kök hücre inc Motorgraft 2010 projesi yenilendi. 
 •      -  FSMA ile Kaliforniya kök hücre şirketi ve Kaliforniya üniversitesi İrvine inc .işbirliğiyle, Spinal Müsküler Arofi için Motor Nöron programı içinde önemli bir ilerleme kaydetti.    ( 2010-06-22 )

           http://www.fsma.org/LatestNews/index.cfm?ID=5292&TYPE=1150

 • .

 • ..


 Uygula   ( TÜBA )-  I.  KÖK HÜCRE KURSU  ve  V. KÖK HÜCRE SEMPOZYUMU 

                                          ( 25-26 Haziran 2010 )

                          http://www.tibbigenetik.org/pdf/5_kok_hucre_1.pdf

.

 Uygula Sosyal devletin görevleri - yaşam haklarımız - SGK haklarımız konusun, SD genel başkanı Şükrü Boyraz ın yazısı sitemizin HAKLARIMIZ sayfasında. Bu yazı dernekçiliğin ne olduğu konusunda hatırlatma ve haklarımızı tarif etme niteliğinde.

.

 Uygula Tüm engelli ve engelli dostlarına duyurulur .Sanatla uğraşan engelli dostlarımızı yaptığı çalışmaları YOL TV ve TSD FORM adlı yayın organımızla toplumla buluşturmak istiyoruz. Engelli arkadaşlar yaptığınız sanatla ilgili görsel basılı materyallerinizi özgeçmişinizi ekleyerek Şükrü BOYRAZ aşağı Guraba cad. no. 31. kat 4. Çapa. Fatih. İstanbul. adresine yollamaları halinde değerlendirilmeye alınacaktır.   Şükrü Boyraz ( Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı ) ( 2010-06-19 )

.

 Uygula  Kongreden bize de bildirilen, ¨ XII. Uluslararası Nöromüsküler Hastalıklar Kongresi ¨ 17-22 Temmuz da İtalya-Naples te yapılacak. Bu linkten bilimsel programı görebilirsiniz.   

http://www.icnmd2010naples.org/pdf/XII%20ICNMD%20-%20Summary%20Final%20%20Programme%20x%20AM-%2018%20May2010%20(2)%20FINAL.pdf

Bu kongrenin bilimsel komitesinde Prof. Piraye Oflazer, Prof. Haluk Topaloğlu, Prof. Feza Deymeer ve ayrıca, kongreye katılan Prof. Yeşim Parman ve diğer katılan hocalarımız var. 

http://www.icnmd2010naples.org/committees.asp

.

.

 Uygula   Bu yıl 14. yapılacak olan ( 24-27 Haziran )  FSMA nın uluslararası yıllık konferansına katılan 24 ülkeye ait araştırmacılar arasında ( aşağıdaki linkte görüleceği gibi ) ülkemizden iki hocamız da ( Prof. Haluk Topaloğlu ve Prof. Hayat Erdem Yurter bulunuyorlar.    ( 2010-06-08 )
             
http://www.fsma.org/LatestNews/index.cfm?ID=5080&TYPE=1150

 

 Uygula  New Scientist dergisinin 28 Kasım 2009 tarihli yazısındaki, kök hücre konusunda SMA için de takip ettiğimiz Geron firmasının çalışması ile ilgili kısa bilgi aşagıdadır.

Bu çalışmayı biz de takiplerimizden yılbaşında insana denenmesini bekliyorduk. Bir gazetedeki bu yazının tüm Türkçe çevirisini KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI sayfamızdan okuyabilirsiniz.

Ocak ayında İEKH’lerinden üretilen sinir hücrelerinin insanlara implant edileceği kesin gibiydi. Ancak birkaç ret vakasından sonra Geron isimli biyoteknoloji şirketi bunları alt omurilikleri ağır hasar görmüş hastalara implant etmek için FDA’dan gerekli izni kopardı. Ne var ki ağustos ayında FDA çalışmayı durdurdu. Geron’un bu konuda yaptığı açıklamaya göre FDA, tedavi gören farelerde kist oluşumu tespit etmişti. Şirket, bu kistlerin hasarlı bölgenin dışına taşmadığını ve hayvana zarar vermediğini ileri sürdü. Şirket şimdi hücresel markörler yardımıyla kistleri oluşturacak “başıboş” hücrelerin gelecekte tespit edilmesini sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor. Bu gelişmelere paralel olarak insan deneylerinin gelecek yıl eylül ayında başlatılması planlanıyor.      ( 2010-5-30 )

.

.

 Uygula  TREAT-NMD BİLDİRİSİ OLAN ¨KÖK HÜCRE TURİZMݨ BAŞLIKLI DUYURUNUN TÜRÇE ÇEVİRİSİNİ KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI HAKKINDAKİ SAYFAMIZDAN OKUYABİLİRSİNİZ.      ( 2010-05-27 )

                     http://www.treat-nmd.eu/patients/stemcells/stemcells/ 

.

.

 Uygula    KOGEM müdürü Prof Dr Erdal Karaöz' ün  açıklaması DUYURULAR sayfamızda. ( 2010-04-14 )

.

 Uygula   Olesoxime (TRO19622): Yeni geliştirilen bir mitokondrial hedefli nöro-koruyucu bileşim ile ilgili açıklamada;  
Toplamda, farmakolojik özellikleri Olesoxime'yi motor nöronu hastalıkları için umut verici bir ilaç adayı haline getirmektedir, deniyor. Olesoxime ile ilgili çevirimiz BİLİMSEL GELİŞMELER başlıklı sayfamızda.     ( 2010-04-11 )
.
 Uygula   Dr. Alper Kaya`nın (ALS hastası)  II. Kök Hücre Sempozyumu izlenimini KÖK HÜCRE ÇALIŞMALARI HAKKINDA sayfamızdan okuyabilirsiniz.  ( 2010-03-28 )
.

 Uygula  SMA ile ilgili aşağıda başlıkları olan gelişmeleri  Türkçe çevirileriyle BİLİMSEL GELİŞMELER sayfamızdan okuyabilirsiniz.  ( 2010-03-25 )

 -  ` Yeni bir bulgu Spinal Müsküler Atrofi' nin nedenini açıklığa  kavuşturuyor ´

 -  ` İsis Pharmaceuticals Massachusetts Üniversitesi'nde oluşturulan ve fonlarını Spinal Müsküler Atrofi ailelerinin sağladığı fikri mülkiyetlere lisans verdi ´

 - ` Gen tedavisi farelerde, çocuklar için öldürücü olan kas bozukluklarının etkilerini giderdi ´  

.

.

 Uygula                 Birçok sorunumuzun önde gelenlerden biri de eğitim konumuzdur. 

Son yaptığımız anket sonucunda da sma hastalarının eğitim alabilmeleri ya çok zor şartlarda olabilmekte, ya da bir dönem sonra eğitim alamamaktalar. Burada dış ve iç mimari engeller başta olmak üzere, refakatçi sorunu, solunum yolu enfeksiyonu riski için önlem alınabilmesi gibi konularımız önem taşımaktadır. Çalışmamızda yaptığımız anket cevapları durumun gerçekten çalışılması gerektiğini göstermekte.  Yeni yapılmış okul binalarında asansörler konuluyor ( fotoğrafta görüldüğü gibi ) ama nedense bazı okullarda kullanıma açılamıyor. Bu gibi aksaklıkları Mlli Eğitime bildirirsek işleme alınacaktır.  ( 2010-3-8 )

        p1020415.jpg  p1020429.jpg

.

 Uygula  PTC-124 ( DMD ve bazı nonsense mutsyonlar için denenmekte olan ) çalışmasının yarıda kesildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.  ( 2010-3-5 )

.

.

 Uygula     FOX TV DEYDİK

Daha önce FOX TV den çekim için gelip röportaj yapılmıştı ama ne zaman yayınlanacağını söyleyemiyorlardı. Bugün kü 18.30 haberlerinde yayınlamışlar.  SMA yı bir kez daha ( AA basınla paylaşımı- NTV ve YOL TV den sonra ) konu ettirmiş olduk.  ( 2010-02-28 )

.

.

 Uygula  EŞİT BİR YAŞAM programına SMA GRUBU adına 16 Şubat günü ( dün ) katıldık.

Bu linkte Sakatlar Derneği web sitesindeki konu ile ilgili yazıyı görebilirsiniz. Bundan sonrasında da konumuzu detaylandırarak yapılabilecek. İlgisinden dolayı Şükrü Boyraz beye ve YOL TV-EŞİT BİR YAŞAM ekibine çok teşekkürler. 

http://www.dailymotion.com/user/SMAGRUBU

.
.

 

 Uygula SMA GRUBU olarak SMA hastalığını - hastaların yaşamını tanıtmak- sorunlarımızı-taleplerimi-çözüm önerilerimizi anlatmak için grup temsilcisi olarak 16 Şubat salı günü ( saat: 17, 30 ) Fulya Öğretir ve İlyas Sandıkçı ile YOL TV-EŞİT BİR YAŞAM programındayız.

SMA GRUBU muzun ilk önceki amacı kamuoyu oluşturmaya ve ilgililere ulaşmaya çalışmaktır.

. 

.

 Uygula   SAĞLIK BAKANLIĞINCA SUNULAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN UYGULAMA   USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. 
 Uygula                       SMA hastalığını topluma tanıtma çabamız.  
http://www.hurriyet.com.tr/yasasinhayat/13530052.as
 http://www.haberjet.com/NewsDetail.aspx?NewsID=666790
.
..

 Uygula Farklı yorumlarla biz hastalara bahsedilen kök hücre beklentilerine bir açıklama olarak,  Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KÖGEM) merkez müdürü Prof Dr Erdal Karaöz' ün basında çıkan son yazısını bu linkten okuyabilirsiniz. 

http://cadde.milliyet.com.tr/2010/01/02/YaziDizisi/1180877/TURKIYE_NIN__KOK_HUCRE__USSU

.

.

 Uygula  California Kök Hücre Şirketi SMA Hastalarına Yönelik Kök Hücre Uygulaması İçin Gerekli Finansı Sağladı, başlıklı açıklama "BİLİMSEL GELİŞMELER" sayfamızda. ( 2009-12-23 )

..

 Uygula RNA sıralamasını değiştirerek daha fazla SMN proteini oluşumunu sağlamaya yönelik Dr. Adrian Krainer ve Paratek Firması’nın ortak çalışması ile ilgili açıklamanın Türkçe çevirisi BİLİMSEL GELİŞMELER sayfamızda. (  2009-11-05 )
.

 Uygula  "14. Dünya Kas Topluluğu ( WMS ) Uluslararası Kongresi Hakkında" ( 9–12 Eylül 2009, Geneva, İsveçre ),  başlıklı kongreden bilgilerin olduğu açıklamayı Türkçe çevirisiyle BİLİMSEL GELİŞMELER sayfamızda. ( 2009-11-05 )

.

 Uygula Ülkemizdeki SMA ile yaşamımızı anlatan ¨ BİZ SMA´ Yİ BÖYLE YAŞIYORUZ ¨ başlıklı raporumuzu Sağlık Bakanlığı´mıza  gönderdik. Diliyoruz ki; bu başlangıçla Dünya' da uluslararası SMA da bakım ve tedavi  standartları - genelde de sma da yaşam standartlarını ülkemizde de oluşturulabiliriz. ( 2009-10-31 )

.

 Uygula  Kaliforniya Kök Hücre Firması ve Amerikan SMA Aileleri Derneği, SMA Tip I hastalarına yönelik kök hücre uygulaması iznini 14 Ekim 2009 tarihinde Amerikan Federal İlaç Onayı biriminden aldı. başlıklı açıklamayı ¨ BİLİMSEL GELİŞMELER başlığında bulabilirsiniz. ( 2009-10-15 )

..

.

 Uygula                   SMA LILARIN YAŞAMI RAPORUMUZ

İlgili yerleri bilgilendirmek amacıyla grup olarak SMA da yaşamımızı konu alan bir rapor hazırladık . Raporun içeriği konusunda nöromüsküler hastalıklar uzmanı hocaların yorumları ¨ DOKTORLARIMIZDAN MEKTUPLAR ¨ sayfamızda.

.

.

 Uygula        Biliyorsunuz, TREAT-NMD organizasyonuna üyeyiz.

Bu organizasyonda tedavi ve bakım standartları çalışması söz konusu. Yıllık konferanslarına gidip gidemeyeceğimizi mail yazarak sordular. Eğer katılamayacaksak sorular hazırlayarak onlara gönderirsek konferansta değerlendireceklerini söylediler. Bu nedenle sizlerde sorularınızı bize iletirseniz İngilizce çeviri yapıp organizasyona ulaştıracağız.

Ayrıca bu konferansa ülkemizde sma daki yaşamı belirleyecek bir rapor hazırlayacağım. Bu nedenle anketi cevaplarsanız ( daha cevaplamayanlar ) iyi bir rapor hazırlamış oluruz.

.

.

.

 

 

Devamı...